Dopust s taščo cover

Dopust s taščo

Authors: Ivan Sivec
Readers: Luka Markus Štajer
Publisher: Audibook
Printed edition: ICO
Length: 03:26:30
Size: 88 MB

Borrowing price

3,49 €

Purchase price

9,99 €

Description:

Zdi se, da je, kakor na primer Antonu P. Čehovu, tudi Sivcu koristila njegova novinarska “tlaka”, kajti njegove humoreske o najdražji tašči so berljive, poantirane, dovolj kratke in jasne. Čeravno je življenjska doba časopisne humoreske krajša od »prave« literature, Sivca rešuje prav humor in smisel za odnose med ljudmi, kajti Dopust s taščo ne bo zabaval le njegove generacije in prvih lastnikov fičkov in črno-belih televizorjev, ampak tudi mlajše bralce, saj so tašče večne, kot je večna ljubezen.
Tone Partljič

Ivan Sivec se je rodil na koncu prve polovice prejšnjega stoletja na kmetih v Mostah pri Komendi Nekaj časa je živel pri tašči v mestnem okolju Kamnika. Zdaj s svojo najdražjo prebiva v hiši v Mengšu, v kraju, ki je bil nekdaj trg, zdaj pa se predstavlja kot “mesto na podeželju”. Kot pristen Kranjec – mengeški pisatelj Janez Trdina je napisal, da je Mengeš najlepša vas na Kranjskem – je Sivec napisal več knjig, kot jih je marsikdo prebral. Sicer pa je značilno za Gorenjca, da knjigo raje napiše kot kupi.
(iz spremne besede)

----
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
ISBN 978-961-291-295-6 (m4a)
COBISS.SI-ID 40174083

You also might be interested in: