Pege na soncu cover

Pege na soncu

Authors: Ivan Sivec
Readers: Razno
Publisher: Audibook
Printed edition: ICO
Length: 03:31:30
Size: 83 MB

Borrowing price

3,99 €

Purchase price

10,99 €

Description:

Rejenca Žan in Sara se ne poznata, oba pa živita v rejniških družinah kot rejenca. Žan živi še kolikor toliko znosno življenja, Sara pa ser malo pred polnoletnostjo zaplete s svojo neprijazno rejnico, kar izbije sodu dno tudi pri Žanu, ki jo na vsak način skuša rešiti iz neprijetnega objema.

V avdio knjigi sta prikazani tudi zgodbi obeh družin, kjer sta bila oba otroka nezaželena, stiki z neozaveščenimi svojci in življenje v prehodnih domovih.

---

Produkcija zvočnega posnetka: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
ISBN 978-961-291-323-6 (m4a)
COBISS.SI-ID 50766339


You also might be interested in: