Karantanski rokopisi cover

Karantanski rokopisi

Authors: Ivan Sivec
Readers: Razno
Publisher: Audibook
Printed edition: ICO
Length: 01:57:39
Size: 50 MB

Borrowing price

4,99 €

Purchase price

11,99 €

Description:

V knjigi pisatelja Ivana Sivca Karantanski rokopisi je priobčenih petnajst črtic o Karantaniji: od kralja Sama do Cesarja Arnulfa in kneginje Eme.

Primerna je tako za šolarje kot starejše radovedneže.

---

Produkcija zvočnega posnetka: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
ISBN 978-961-291-317-5 (m4a)
COBISS.SI-ID 49836035

You also might be interested in: