Resnica o Prešernu cover

Resnica o Prešernu

Authors: Ivan Sivec
Readers: Irena Brilej
Publisher: Audibook
Printed edition: Založba Miš
Length: 04:12:01
Size: 111 MB

Borrowing price

4,99 €

Purchase price

17,99 €

Description:

Ivan Sivec Prešerna vidi in doživlja kot odprtega sodobnika, ki nas s svojo poezijo ne le plemeniti, ampak tudi vabi k razmisleku o nas samih, ko pogosto več ne vemo, kod in kam. Nasploh gre za zanimivo branje, izpisano z ljubeznijo.

Produkcija zvočnega posnetka: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
ISBN 978-961-291-340-3 (Audibook, m4a)
COBISS.SI-ID 59148803

You also might be interested in: