Zadnji Keltski poglavar cover

Zadnji Keltski poglavar

Authors: Ivan Sivec
Readers: Razno
Publisher: Audibook
Printed edition: ICO
Length: 08:02:45
Size: 224 MB

Borrowing price

5,99 €

Purchase price

15,99 €

Description:

ZGODOVINA ZA ŠOLSKO MLADINO OZIROMA VSO DRUŽINO
Preko našega ozemlja je pred več kot dva tisoč leti potekala pomembna jantarska pot, ki so jo tudi pri nas vzdrževali Kelti. Ob tem pa je predvsem na plovbi po rekah Navportus in Savus (Ljubljanici in Savi) prihajalo do spopadov z rimsko vojsko, ki je vse bolj prodirala proti vzhodu.

Druidi, modreci izpod hrastov, so se ob tem na vse pretege trudili, da bi tako rekoč celotno evropsko ozemlje še naprej ohranili potomcem in stari veri. Staroselcu Epu se ponudi enkratna priložnost, da zbere vseh sedem jantarskih jagod in tako reši svoje ljudstvo propada. Ob tem se nesmrtno zaljubi v lepo Lajano.

Bo keltski bojevnik rešil svoje ljudstvo ali pa ga bo izdal pohlep po bogastvu?

---

Produkcija zvočnega posnetka: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
ISBN 978-961-291-346-5 (Audibook, m4a)
COBISS.SI-ID 60926723


You also might be interested in: