Burja nad mrzlo reko cover

Burja nad mrzlo reko

Authors: Ivan Sivec
Readers: Razno
Publisher: Audibook
Printed edition: ICO
Length: 08:14:34
Size: 228 MB

Borrowing price

5,99 €

Purchase price

15,99 €

Description:

ZGODOVINA ZA ŠOLSKO MLADINO OZIROMA VSO DRUŽINO

Na naših tleh, v Vrhpolju pri Vipavi, se je ob Mrzli reki (ob reki Vipavi) odvijala med pogansko in krščansko vojsko ena največjih antičnih bitk. Na obeh straneh je v dveh dneh padlo več deset tisoč vojakov. Zmagal je cesar Teodozij, ki se je bitke udeležil tudi osebno, pri tem pa sta mu domnevno pomagala tudi božji privid in znamenita vipavska burja.

Podobni siloviti viharji pa so v notranjosti duš potekali tudi pri poganki Rufini in puščavniku Rekaredu, ki sta vsak po svoje zavezana svojemu prepričanju, ljubezen med njima pa ju postavi pred hude preizkušnje. Bosta lahko presegla stoletne zamere in bo prišlo kljub številnim zvijačam drugih vsaj med njima do sprave?

---

Produkcija zvočnega posnetka: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

ISBN 978-961-291-344-1 (Audibook, m4a)
COBISS.SI-ID 60921091

You also might be interested in: