Al Araf cover

Al Araf

Readers: Ivan Lotrič
Publisher: Audibook
Printed edition: Sanje
Length: 14:18:01
Size: 395 MB

Borrowing price

7,99 €

Purchase price

19,99 €

Description:

Al Araf je v Koranu zid med rajem in peklom – zid spoznanja. V zbirki sedemindvajsetih napetih kratkih zgodb spoznavamo Bartola kot izjemno pronicljivega in duhovitega avtorja, ki je prehiteval duh časa na Slovenskem.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 113181699
ISBN 978-961-291-408-0 (m4a)

You also might be interested in: