Čudni kvantni svet cover

Čudni kvantni svet

Authors: Tina Bilban
Readers: Lucija Grm
Publisher: Založba Miš
Printed edition: Založba Miš
Length: 04:34:57
Size: 246 MB

Borrowing price

9,99 €

Purchase price

19,99 €

Description:

Avtorica, kot sama pravi, v knjigi dregne prav v središče čudnosti kvantnega sveta. Predstavi nenavadne rezultate kvantnih poskusov in znanstvene opise kvantnega sveta in ob tem razloži tudi vse manj znane pojme. Ponudi možne razlage čudnosti kvantnega sveta, ki se po natančnem filozofskem premisleku sestavi v novo podobo sveta, ki ni nič bolj čudna kot slika klasične fizike, zahteva pa opustitev nekaterih starih prepričanj. Večji del knjige sledi Bohrovemu  razumevanju kvantnega sveta, na koncu pa predstavi še nekaj drugih pogledov oz. interpretacij kvantne čudnosti.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 138889475
ISBN 978-961-272-615-7 (M4A)

You also might be interested in: