Mojster nebeške lepote cover

Mojster nebeške lepote

Authors: Ivan Sivec
Readers: Simona Kopinšek
Publisher: Audibook
Printed edition: ICO
Length: 07:00:26
Size: 197 MB

Borrowing price

4,99 €

Purchase price

8,49 €

Description:

Knjiga, ki z literarno svobodo prikazuje življenje in delo našega največja arhitekta Jožeta Plečnika.

Izdelava avdio knjige: Simona Kopinšek

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 136702467
ISBN 978-961-291-430-1 (m4a)

You also might be interested in: