Skrite želje, nemirna potovanja cover

Skrite želje, nemirna potovanja

Readers: Mirjam Kepic
Publisher: Založba Goga
Printed edition: Založba Goga
Collections: Realis
Length: 05:59:41
Size: 168 MB

Borrowing price

7,99 €

Purchase price

24,99 €

Description:

Skrite želje, nemirna potovanja je roman o kaotični sedanjosti, v katerem se zgodbe petdesetih ljudi z različnih geografskih koordinat prepletajo z zgodbami štirih oseb, ki živijo v Skopju. Stikanja in križanja so izhodišča za idejne kontrapunkte, drobne dramaturške zasuke, skrbno niansirane podtekste. V mrgolenju zgodb se zrcalijo nekatere prevladujoče teme sodobne družbe, kot so razmerje med realnim in virtualnim, izbiranje med uspehom ali poslanstvom, destruktivnost, predvsem pa nenehno iskanje samega sebe. V Skritih željah, nemirnih potovanjih se iskanje sebe manifestira kot potovanje drugam in k drugim, kot izstopanje iz lastnih življenj in omejitev, saj je »včasih težko živeti samo eno življenje, živeti samo svoje življenje«. Roman je tako zemljevid poti, katalog zgodb, imenik obrazov, »majhen del neskončnega seznama pokanja v svetu v tem trenutku«.

O prevajalki
Namita Subiotto (1972) je profesorica makedonskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s kontrastivnim proučevanjem slovenskega in makedonskega jezika ter raziskovanjem makedonske književnosti, predvsem sodobnih tokov. Prevaja makedonsko in bolgarsko leposlovje. Za prevajalsko delo je leta 2014 prejela priznanje Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije iz makedonščine in bolgarščine, leta 2009 pa diplomo Bolgarske akademije znanosti in umetnosti za prevode bolgarskih literarnih del v slovenščino in medaljo Blaže Koneski Makedonske
akademije znanosti in umetnosti za afirmacijo makedonske književnosti v tujini.

Knjiga je izšla v okviru projekta Creative Europe. #CreativeEurope4Books

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 157561347
ISBN 978-961-277-395-3 (M4A)

You also might be interested in: