Zaklad rubinov cover

Zaklad rubinov

Readers: Marjana Ocvirk
Publisher: Družina
Printed edition: Družina
Collections: Romani Tesse Afshar
Length: 11:00:40
Size: 296 MB

Borrowing price

5,99 €

Purchase price

19,99 €

Description:

Nehemijevi sestrični Sari je v otroških letih umrla mama, čustveno se je oddaljila od očeta in prišla do dveh ugotovitev: Bog se ne zanima zame in moja vrednost se meri z mojimi uspehi. Pa je to res? Sara govori več jezikov, vodi zahtevne poslovne knjige, piše na pergamentne zvitke in glinene ploščice, razvozlava velike skrivnosti. Živi in dela v moškem svetu. Je glavna kraljičina pisarka, kraljeva družina ji zaupa. Kraljica jo sprejme za svojo in jo poroči s kraljevim sorodnikom Darejem. Po zapletu na poroki Sara izgubi moževo zaupanje. A splet dogodkov pomaga Dareju, da vzljubi svojo ženo. Pa ji lahko zaupa? Lahko zaupa njenemu Gospodu?

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 163109635
ISBN 978-961-04-1027-0 (M4A)

You also might be interested in: